Kalfarlien - Tekking

23 Apr 2019

Kalfarlien - Tekking

Øvre Kalfarlien – Omtekking med KDN Engobert høstrød

Her leverte og monterte vi ny tekking med KDN Engobert høstrød; underlagsbelegg, feder og lekter.

Nye skottrenner i røde cc plater, sorte skvettbeslag, nye Grøvik takrenner og nedløp, mønebånd og fuglelist. Vi tilvirket nye takhetter i zink, påført 2 strøk maling, sort skorsteinskledning og stigetrinn iht forskriftene.