Østensen Eftf. AS

Pipetopper

Ta kontakt:

Spør oss om løsninger og pristilbud.
Vi tar kontakt omgående.

Ta kontakt på 55 50 18 70 eller på post@oestensen.no for gratis befaring og et uforpliktende pristilbud på ny pipetopp.

Pipetopp med bue

Pipetopp med buet tak over røykrøret. Dette er en av de mest brukte løsningene for å hindre at vann trenger ned i røyk røret. Her lager vi først et lokk til din nye pipetopp, med hull til røykløp og/eller luftehull. Deretter beskytter vi åpningen med en oppkant på sidene av hullet. Til slutt monterer vi en bue som vil beskytte din pipetopp mot vær og vind.

Pipetopp med kulevindvifte En kulevindvifte fungerer godt til naturlig ventilasjon, da rotasjonen skaper gjennomstrømming av luft og virker som en vifte drevet av vindkraft. En pipetopp med kulevindvifte sørger for god utlufting av skorsteinen når den ikke er i bruk – og god trekk når ildstedet brukes. Ved feiing åpnes viften på din pipetopp til siden.

Pipetopper med 2 pipeløp

Dersom skorsteinen har flere pipeløp, kan man velge en pipetopp med enten 2 buer, 2 kulevindvifter eller en av hver. Hva du da velger, avhenger av hva pipeløpene i din skorstein skal brukes til. Våre erfarne fagfolk finner rett pipetopp løsning for deg som kunde.

Lange tradisjoner og god kapasitet

Vi er en bedrift med røtter helt tilbake til 1918. Vårt kontor og verksted er etablert på 1000 kvm. i Kjøkkelvik, Bergen Vest. Herfra har vi kort responstid til hele StorBergen. Med 35 ansatte som er bosatt fra Frekhaug i Nord til Os i sør – og 16 servicebiler, har vi kort reise- og responstid ifb. med våre kunders oppdrag. Vi har flere Mesterbrev i kobber og blikkenslagerfaget – og de fleste av våre blikkenslagere har svennebrev og/eller lang erfaring i faget.

Østensen eftf. AS har lang erfaring med takarbeider.

Våre fagfolk behersker skifertekking, tekking med takstein, tekking med belegg, beslagsarbeider og generelle service oppgaver. Samtidig tar vi med oss lærlinger på de oppdrag som er best egnet til intern opplæring. Som blikkenslager, behersker man hele faget. Selv om vi er organisert i 3 hovedfelter (Utvendig, ventilasjon og verksted/produksjon), så har vi god fleksibilitet mellom avdelingene for å kunne løse de konkrete oppdragene.

Vi samarbeider daglig med andre fag, for best mulig sluttresultat for kunden.

Gjennom deltakelse på en rekke store og små prosjekter, byggeplasser og service avtaler – har våre fagfolk lang og god erfaring i å samarbeid med andre fag, det være seg tømrer, maler, murer, elektriker, VVS, sprinkler osv.

Gode systemer og rutiner for å sikre kvalitet og effektivitet i våre prosjekter.

Vi følger Norsk Standard, legge-/monteringsanvisning fra våre leverandører og NBI blader i Byggforsk serien. Vi har utviklet egne kvalitetsplaner med tilhørende sjekklister som brukes aktivt på våre oppdrag. Vi kan dermed dokumentere at vårt arbeid med din nye pipetopp er utført på en fagmessig måte. Alle Baser er utstyrt med nettbrett og mobile løsninger. Dermed får våre kunder en fortløpende registrering av påløpte timer og materiell til våre ordrer. Vi er Godkjent for ansvarsrett iht. Plan og bygningsloven.

Østensen eftf. AS har Sentral godkjenning.

Vi har også god erfaring med å holde kontakt med offentlige myndigheter med tanke på søknader, tillatelser osv. Her jobber vi også tett med andre firma om vi evt. har behov for ytterligere kompetanse. Bedriften har alle nødvendige sertifikater og godkjenninger for å gjennomføre våre oppdrag. Dokumentasjon på dette kan fremlegges på oppfordring.

HMS system

Østensen eftf. AS bruker Kvalitetskontroll AS sitt kvalitetssystem for å ivareta kravene til internkontroll i vår virksomhet. Dette gjelder da både HMS arbeid, personalhåndtering og kvalitetssikring. Den enkelte medarbeider har da enten digital tilgang (rutiner, sjekklister, stoffkartotek) – eller har sin egen HMS- perm med stoffkartotek.

Kvalitetssikring av arbeid.

Vi benytter kvalitetssystemet «Kvalitetskontroll», hvor vi har utviklet egne sjekklister for ulike typer oppgaver. Her dokumenteres pågående og ferdigstilte arbeider, – slik at vår prosjektleder og kunde/oppdragsgiver til enhver tid har tilgang til status, kvalitet og fremdrift.

Vi er medlem i BERGENS KOBBER- OG BLIKKENSLAGERLAUG

Ta kontakt:

Spør oss om løsninger og pristilbud.
Vi tar kontakt omgående.