Østensen Eftf. AS

Ventilasjon

Ta kontakt:

Spør oss om løsninger og pristilbud.
Vi tar kontakt omgående.

VENTILASJON KANALER OG UTSTYR FOR BOLIG OG PROFF MARKEDET.

Østensen eftf. As er stor innen montasje av ventilasjon på Vestlandet. Hovedvekten ligger på det profesjonelle markedet, særlig nybygg og rehabilitering av eksisterende næringsbygg.

Vi utfører også oppdrag innen bolig ventilasjon, og har stor kompetanse innen levering og montering av balansert ventilasjon med varmegjenvinning for eneboliger og leiligheter.

Vårt verksted lager alle typer standard deler til ventilasjon anlegg. Vi har også stor kompetanse og lang erfaring i å lage spesial deler til ventilasjon, både i galvanisert stål, rustfritt stål og andre metaller.

Vi benytter i stor grad CNC styrte knekkemaskiner og skjære utstyr, slik at replikering av tidligere kanal løsninger til ventilasjon er mulig.

Gjennom våre servicer avtaler innen ventilasjon, har vi god erfaring med å utføre arbeider på arbeidssteder som er i full drift. (skoler, barnehager, sykehjem, idrettshaller, administrasjonsbygg mfl.). Dette krever god kommunikasjon med oppdragsgivers stedlige representanter, varslinger, avklaringer m.m. Samtidig er vi årvåkne mht verktøy (støy, støv, sikkerhet), sikring av området vi jobber, generell støy, parkering (og rygging), varelevering, skjerming, varsling mm.

Vi samarbeider daglig med andre fag, for best mulig sluttresultat for kunden.

Gjennom deltakelse på en rekke store og små prosjekter, byggeplasser og service avtaler – har våre fagfolk innen ventilasjon lang og god erfaring i å samarbeid med andre fag, det være seg tømrer, maler, murer, elektriker, VVS, sprinkler osv.

Gode systemer og rutiner for å sikre kvalitet og effektivitet i våre prosjekter.

Vi følger Norsk Standard, legge-/monteringsanvisning fra våre leverandører og NBI blader i Byggforsk serien. Vi har utviklet egne kvalitetsplaner med tilhørende sjekklister som brukes aktivt på våre oppdrag. Vi kan dermed dokumentere at vårt arbeid innen ventilasjon er utført på en fagmessig måte. Alle Baser er utstyrt med nettbrett og mobile løsninger. Dermed får våre kunder en fortløpende registrering av påløpte timer og materiell til våre ordrer. Vi er Godkjent for ansvarsrett iht. Plan og bygningsloven.

Ordnede Arbeidsforhold

Østensen eftf. AS er medlem av VBL og NHO. Våre ansatte er organisert i LO, med tariffavtale. Vi har jevnlige møter med de tillitsvalgte og ivaretar et godt arbeidsmiljø gjennom sosiale arrangementer som fagkvelder, sommerfest, julebord og andre sammenkomster.

Østensen eftf. AS har Sentral godkjenning.

Vi har også god erfaring med å holde kontakt med offentlige myndigheter med tanke på søknader, tillatelser osv. Her jobber vi også tett med andre firma om vi evt. har behov for ytterligere kompetanse. Bedriften har alle nødvendige sertifikater og godkjenninger for å gjennomføre våre oppdrag.

Lærlinger

Østensen Eftf. AS er Godkjent opplæringsbedrift av Yrkesopplæringsnemnda i Hordaland. Våre lærlinger som alle følger offentlige opplæringsplaner. Stiftelsen Blikkenslagernes Opplæringskontor har eget kurs- og opplæringssenter i Åsane. Vi benytter også moderne e-læring med tekster, bilder, filmer og praktiske oppgaver. Østensen Eftf. har selvsagt også en medarbeider som er ansvarlig for oppfølging av lærlingene. Vi gir lærlingene egne oppgaver – og har dedikerte øvingsstasjoner på vårt verksted. Den praktiske opplæringen får lærlingene gjennom å delta på prosjekter og serviceoppdrag hos våre kunder. Her jobber de i rotasjon mellom produksjon, ventilasjon og utvendige oppdrag.

HMS system

Østensen eftf. AS bruker Kvalitetskontroll AS sitt kvalitetssystem for å ivareta kravene til internkontroll i vår virksomhet. Dette gjelder da både HMS arbeid, personalhåndtering og kvalitetssikring. Den enkelte medarbeider har da enten digital tilgang (rutiner, sjekklister, stoffkartotek) – eller har sin egen HMS- perm med stoffkartotek.

Kvalitetssikring av arbeid.

Vi benytter kvalitetssystemet «Kvalitetskontroll», hvor vi har utviklet egne sjekklister for ulike typer oppgaver. Her dokumenteres pågående og ferdigstilte arbeider, – slik at vår prosjektleder og kunde/oppdragsgiver til enhver tid har tilgang til status, kvalitet og fremdrift. Vi har kjennskap til – og behersker de fleste samarbeidsplattformer som benyttes til større prosjekter innen ventilasjon som StreamBim, Solibri m.m.

Ta kontakt på post@oestensen.no eller tlf. 55 50 18 70 for gratis befaring og et uforpliktende pristilbud på ventilasjon.

Vi er medlem i BERGENS KOBBER- OG BLIKKENSLAGERLAUG

Referanser

Buebygget

Vi er godt i gang …

AIBEL – KOKSTADVEIEN 2014 - 2015

Jobben hadde vi med Hamstad …

BKK MATRE HAUGSDAL KRAFTVERK 2015-2016

Vi har hatt oppdraget for …

KOKSTAD NÆRINGSPARK AS – TEVAS 2014-2015

Jobben hadde vi med Tevas …

Ta kontakt:

Spør oss om løsninger og pristilbud.
Vi tar kontakt omgående.