Østensen Eftf. AS

Service

Ta kontakt:

Spør oss om løsninger og pristilbud.
Vi tar kontakt omgående.

VEDLIKEHOLD, SERVICE OG TILSTANDSRAPPORT

Ta kontakt på 55 50 18 70 eller på post@oestensen.no for gratis befaring og et uforpliktende pristilbud.

Vi utfører over hundre store og små service oppdrag i løpet av året. Dette har gitt oss en unik kompetanse og innsikt i hvor lekkasjer oppstår på tak og fasader, og hvilke muligheter man har til å utbedre skaden. Vi utarbeider tilstands rapporter med eventuelle tiltak i prioritert rekkefølge, slik at viktig service kan utføres først og arbeider med lavere prioritet kan utføres på et senere tidspunkt. Dette gjør at det er større muligheter for å planlegge service tiltakene, gjerne i forbindelse med andre planlagte utbedringer på eiendommen.

Service arbeid på tak medfører en større risiko for at personer eller utstyr kan falle ned. Vi hos Østensen eftf. As har stort fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) og benytter alltid lift eller stillas når vi utfører service arbeid. Dersom det ikke er mulig å få dette på plass, benytter vi seletøy og sikrings liner dersom vi finner det forsvarlig på vår service.

  • Levering og montering takrenner og nedløp
  • Tillaging og montering av takhetter og ventilasjons hetter
  • Skifte av plattlodd på skorstein, samt innkledning av skorsteiner
  • Produksjon og montering av alle typer beslag til tak og fasade.
  • Reparasjon, skifte eller montering av nye Velux takvinduer.
  • Levering og montering av taksikring utstyr.

Lange tradisjoner og god kapasitet

Vi er en bedrift med røtter helt tilbake til 1918. Vårt kontor og verksted er etablert på 1000 kvm. i Kjøkkelvik, Bergen Vest. Herfra har vi kort responstid til hele StorBergen. Med 35 ansatte som er bosatt fra Frekhaug i Nord til Os i sør – og 16 service biler, har vi kort reise- og responstid ifb. med våre kunders oppdrag. Vi har flere Mesterbrev i kobber og blikkenslagerfaget – og de fleste av våre blikkenslagere har svennebrev og/eller lang erfaring i faget.

Østensen eftf. AS har lang erfaring med takarbeider.

Våre fagfolk behersker skifertekking, tekking med takstein, tekking med belegg, beslagsarbeider og generelle service oppgaver. Samtidig tar vi med oss lærlinger på de oppdrag som er best egnet til intern opplæring. Som blikkenslager, behersker man hele faget. Selv om vi er organisert i 3 hovedfelter (Utvendig, ventilasjon og verksted/produksjon), så har vi god fleksibilitet mellom avdelingene for å kunne løse de konkrete oppdragene. Vi behersker derfor de fleste utfordringer innen service og vedlikehold.

Vi samarbeider daglig med andre fag, for best mulig sluttresultat for kunden.

Gjennom deltakelse på en rekke store og små prosjekter, byggeplasser og service avtaler – har våre fagfolk lang og god erfaring i å samarbeid med andre fag, det være seg tømrer, maler, murer, elektriker, VVS, sprinkler osv.

Gode systemer og rutiner for å sikre kvalitet og effektivitet i våre prosjekter.

Vi følger Norsk Standard, legge-/monteringsanvisning fra våre leverandører og NBI blader i Byggforsk serien. Vi har utviklet egne kvalitetsplaner med tilhørende sjekklister som brukes aktivt på våre oppdrag. Vi kan dermed dokumentere at vårt arbeid er utført på en fagmessig måte. Alle Baser er utstyrt med nettbrett og mobile løsninger. Dermed får våre kunder en fortløpende registrering av påløpte timer og materiell til våre ordrer. Vi er Godkjent for ansvarsrett iht. Plan og bygningsloven.

HMS system

Østensen eftf. AS bruker Kvalitetskontroll AS sitt kvalitetssystem for å ivareta kravene til internkontroll i vår virksomhet. Dette gjelder da både HMS arbeid, personalhåndtering og kvalitetssikring. Den enkelte medarbeider har da enten digital tilgang (rutiner, sjekklister, stoffkartotek) – eller har sin egen HMS- perm med stoffkartotek.

Kvalitetssikring av arbeid.

Vi benytter kvalitetssystemet «Kvalitetskontroll», hvor vi har utviklet egne sjekklister for ulike typer oppgaver. Her dokumenteres pågående og ferdigstilte arbeider, – slik at vår prosjektleder og kunde/oppdragsgiver til enhver tid har tilgang til status, kvalitet og fremdrift.
Ta kontakt på 55 50 18 70 eller på post@oestensen.no for gratis befaring og et uforpliktende pristilbud.på service eller vedlike hold.

Ta kontakt:

Spør oss om løsninger og pristilbud.
Vi tar kontakt omgående.