Østensen Eftf. AS

Lekkasje i taket i Bergen og omegn?

Ta kontakt:

Spør oss om løsninger og pristilbud.
Vi tar kontakt omgående.

Ring oss på 55 50 18 70 – eller send epost til post@oestensen.no – så «rykker vi ut» med en gang når lekksaje i tak oppstår. 

Lekkasje i tak i Bergen og omegn.

Våre Blikkenslagere har et skarpt blikk for å finne – og utbedre en taklekkasje på en fagmessig måte. En enkel taklekkasje vil vi da hurtig og effektivt kunne reparere etter medgått tid og materiell.

Dersom taket trenger større tiltak, kan vi foreta en befaring og gi dere et godt tilbud. Vi kan deretter utføre disse arbeidene til en fast pris.

Når det lekker og det kan oppstå en større lekkasje i taket.

For å unngå en taklekkasje kan det kanskje være fornuftig å foreta en mer omfattende og grundig Taksjekk? Vi beregner ca. 1 dags arbeid på en taksjekk. Da får du også en tilstandsrapport med bilder og anbefalinger.

Dette gjør vi for å unngå lekkasje i tak:

Kontrollerer takstein + evt. utskifting av (inntil 20 stein) knuste/ødelagte stein.
Sjekker innfesting av mønestein.
Sjekk av undertak (lekter, feder, papp).
Sjekk av bly rundt piper (plattlodd).
Sjekk av takhetter
Sjekk av overganger mellom beslag og tak.
Sjekk av takrenner.
Sjekk av taksikring
Ta kontakt i dag – så får vi reparert din taklekkasje hurtig og fagmessig!

Lange tradisjoner og god kapasitet

Vi er en bedrift med røtter helt tilbake til 1918. Vårt kontor og verksted er etablert på 1000 kvm. i Kjøkkelvik, Bergen Vest. Herfra har vi kort responstid til hele StorBergen. Med 35 ansatte som er bosatt fra Frekhaug i Nord til Os i sør – og 16 servicebiler, har vi kort reise- og responstid ifb. med å hjelpe kunder som opplever taklekkasje. Vi har flere Mesterbrev i kobber og blikkenslagerfaget – og de fleste av våre blikkenslagere har svennebrev og/eller lang erfaring i faget.

Østensen eftf. AS har lang erfaring med takarbeider og lekkasje i taket.

Våre fagfolk behersker skifertekking, tekking med takstein, tekking med belegg, beslagsarbeider, taklekkasje og generelle service oppgaver. Samtidig tar vi med oss lærlinger på de oppdrag som er best egnet til intern opplæring. Som blikkenslager, behersker man hele faget. Selv om vi er organisert i 3 hovedfelter (Utvendig, ventilasjon og verksted/produksjon), så har vi god fleksibilitet mellom avdelingene for å kunne løse de konkrete oppdragene.

Vi samarbeider daglig med andre fag, for best mulig sluttresultat for kunden.

Gjennom deltakelse på en rekke store og små prosjekter, byggeplasser og service avtaler – har våre fagfolk lang og god erfaring i å samarbeid med andre fag, det være seg tømrer, maler, murer, elektriker, VVS, sprinkler osv. Dette kommer også godt med, dersom vi skal finne årsaken til – og utbedre en taklekkasje.

Gode systemer og rutiner for å sikre kvalitet og effektivitet i våre prosjekter.

Vi følger Norsk Standard, legge-/monteringsanvisning fra våre leverandører og NBI blader i Byggforsk serien. Vi har utviklet egne kvalitetsplaner med tilhørende sjekklister som brukes aktivt på våre oppdrag. Vi kan dermed dokumentere at vårt arbeid i forbindelse med å utbedre når en lekkasje i taket er utført på en fagmessig måte. Alle Baser er utstyrt med nettbrett og mobile løsninger. Dermed får våre kunder en fortløpende registrering av påløpte timer og materiell til alle våre ordrer – også ved en taklekkasje. Vi er Godkjent for ansvarsrett iht. Plan og bygningsloven.

Østensen eftf. AS har Sentral godkjenning som også gjør oss kvalifisert til å utbedre lekkasje i tak.

Vi har også god erfaring med å holde kontakt med offentlige myndigheter med tanke på søknader, tillatelser osv. Her jobber vi også tett med andre firma om vi evt. har behov for ytterligere kompetanse for å utbedre en taklekkasje. Bedriften har alle nødvendige sertifikater og godkjenninger for å gjennomføre våre oppdrag. Dokumentasjon på dette kan fremlegges på oppfordring.

HMS system

Østensen eftf. AS bruker Kvalitetskontroll AS sitt kvalitetssystem for å ivareta kravene til internkontroll i vår virksomhet. Dette gjelder da både HMS arbeid, personalhåndtering og kvalitetssikring. Den enkelte medarbeider har da enten digital tilgang (rutiner, sjekklister, stoffkartotek) – eller har sin egen HMS- perm med stoffkartotek.

Kvalitetssikring av arbeid med lekkasje i tak.

Vi benytter kvalitetssystemet «Kvalitetskontroll», hvor vi har utviklet egne sjekklister for ulike typer oppgaver. Her dokumenteres pågående og ferdigstilte arbeider, – slik at vår prosjektleder og kunde/oppdragsgiver til enhver tid f. eks. har tilgang til status, kvalitet og fremdrift i forbindelse med en taklekkasje.

Ta kontakt på 55 501870 eller på post@oestensen.no for gratis befaring og et uforpliktende pristilbud for å utbedre en taklekkasje.

Vi er medlem i BERGENS KOBBER- OG BLIKKENSLAGERLAUG

BILDEGALLERI

Ta kontakt:

Spør oss om løsninger og pristilbud.
Vi tar kontakt omgående.