Østensen Eftf. AS

Østensen Taksjekk - «EU-kontrollen» av ditt tak.

Ta kontakt:

Spør oss om løsninger og pristilbud.
Vi tar kontakt omgående.

Ta kontakt på 55 50 18 70 eller på post@oestensen.no for gratis befaring og et uforpliktende pristilbud.

Om det er en stund siden du hadde vedlikehold på taket, eller taket «drar» på årene, kan det være fornuftig å bestille en taksjekk hos oss. Her undersøker vi de viktigste sjekkpunktene for å kunne utføre en «EU-kontroll» av ditt tak.

Østensen eftf. har utviklet gode rutiner for utførelse av taksjekk, med tilhørende sjekklister. En taksjekk kan variere i omfang og detaljgrad – helt etter kundens ønsker og behov. Alle punkter på en taksjekk skal enten sjekkes ut som OK – eller dokumenteres som avvik med tekst og bilder.

DETTE GJØR VI VED EN TAKSJEKK:

Kontrollerer takstein + evt. utskifting av (inntil 20 stein) knuste/ødelagte stein.
Sjekk av innfesting av mønestein.
Sjekk av undertak (lekter, feder, papp).
Sjekk av bly rundt piper (plattlodd).
Sjekk av takhetter.
Sjekk av overganger mellom beslag og tak.
Sjekk av takrenner.
Sjekk av taksikring

Etter en sjekk av taket, så utarbeider vi en skriftlig tilstandsrapport for hele taket, med bilder og anbefalinger. Dersom vi oppdager skader, mulige lekkasjer, eller behov for andre utbedringer av ditt tak – vil du få et gunstig pristilbud fra oss. Bestill din taksjekk i dag på post@oestensen.no.

Lange tradisjoner og god kapasitet innen taksjekk.

Vi er en bedrift med røtter helt tilbake til 1918. Vårt kontor og verksted er etablert på 1000 kvm. i Kjøkkelvik, Bergen Vest. Herfra har vi kort responstid til hele StorBergen. Med 35 ansatte som er bosatt fra Frekhaug i Nord til Os i sør – og 16 servicebiler, har vi kort reise- og responstid ifb. med våre kunders oppdrag som f.eks. en taksjekk. Vi har flere Mesterbrev i kobber og blikkenslagerfaget – og de fleste av våre blikkenslagere har svennebrev og/eller lang erfaring i faget.

Østensen eftf. AS har lang erfaring med takarbeider og taksjekk.

Våre fagfolk behersker skifertekking, tekking med takstein, tekking med belegg, beslagsarbeider, taksjekk og generelle service oppgaver. Samtidig tar vi med oss lærlinger på de oppdrag som er best egnet til intern opplæring. Som blikkenslager, behersker man hele faget. Selv om vi er organisert i 3 hovedfelter (Utvendig, ventilasjon og verksted/produksjon), så har vi god fleksibilitet mellom avdelingene for å kunne løse de konkrete oppdragene.

Vi samarbeider daglig med andre fag, for best mulig sluttresultat med taksjekk for kunden.

Gjennom deltakelse på en rekke store og små prosjekter, byggeplasser og service avtaler – har våre fagfolk lang og god erfaring i å samarbeid med andre fag, det være seg tømrer, maler, murer, elektriker, VVS, sprinkler osv.

Gode systemer og rutiner for å sikre kvalitet og effektivitet når det gjelder taksjekk og gjennomføring.

Vi følger Norsk Standard, legge-/monteringsanvisning fra våre leverandører og NBI blader i Byggforsk serien. Vi har utviklet egne kvalitetsplaner med tilhørende sjekklister som brukes aktivt på våre oppdrag, slik som en taksjekk. Vi kan dermed dokumentere at vårt arbeid er utført på en fagmessig måte. Alle Baser er utstyrt med nettbrett og mobile løsninger. Dermed får våre kunder en fortløpende registrering av påløpte timer og materiell til våre ordrer. Vi er Godkjent for ansvarsrett iht. Plan og bygningsloven.

Østensen eftf. AS har Sentral godkjenning.

Vi har også god erfaring med å holde kontakt med offentlige myndigheter med tanke på søknader, tillatelser osv. Her jobber vi også tett med andre firma om vi evt. har behov for ytterligere kompetanse etter f.eks. en taksjekk. Bedriften har alle nødvendige sertifikater og godkjenninger for å gjennomføre våre oppdrag.

HMS system

Østensen eftf. AS bruker Kvalitetskontroll AS sitt kvalitetssystem for å ivareta kravene til internkontroll i vår virksomhet. Dette gjelder da både HMS arbeid, personalhåndtering og kvalitetssikring. Den enkelte medarbeider har da enten digital tilgang (rutiner, sjekklister, stoffkartotek) – eller har sin egen HMS- perm med stoffkartotek.

Kvalitetssikring av arbeid.

Vi benytter kvalitetssystemet «Kvalitetskontroll», hvor vi har utviklet egne sjekklister for både taksjekk og mange andre oppgaver. Her dokumenteres pågående og ferdigstilte arbeider, – slik at vår prosjektleder og kunde/oppdragsgiver til enhver tid har tilgang til status, kvalitet og fremdrift.

Vi er medlem i BERGENS KOBBER- OG BLIKKENSLAGERLAUG

Ta kontakt:

Spør oss om løsninger og pristilbud.
Vi tar kontakt omgående.