Nygårdsgaten 112-114

10 May 2016

Nygårdsgaten 112-114

Entrepenør: LAB

Prosjektleder: Pål Stian Dale

Utførende Østensen: Thomas Carlsen og Preben Stormark

Prosjekt: Lage og montere vindubeslag i aluminium ral 7016 på 233 vinduer

Det er innrammet  4 beslag pr. vindu