Nordnes oppveksttun

KONTAKT OSS

Her deltok vi en større Samspillskontrakt.
Våre arbeider utgjorde ca kr. 5.000.000

 

Vi utførte her skifertekking ca 2000 kvm, monterte 40 stk. Velux takvinduer, tekket 9 arker med patinert Zink, skiftet takhetter, skorsteinskledning og utførte
diverse beslagsarbeider.

BILDER