KOKSTAD NÆRINGSPARK AS – TEVAS 2014-2015

KONTAKT OSS

Jobben hadde vi med Tevas i 2014-2015 og jobben besto i å montere 12 stk aggregater totalt 190.000 m3/h samt montasje av kanaler og teknisk utstyr. Bygget er et stort kontorbygg fordelt på 6 fløyer med 4etg i hver fløy, totalt 19.300kvm

Som blir miljøsertifisert i henhold til BREEAM-NOR men minimum nest høyeste skår Excellent

Jobben pågikk i 15mnd og vi hadde ca 8.500 arbeidstimer på prosjektet

BILDER