FÆSTERÅSEN – SKORSTEINSKLEDNINGER

KONTAKT OSS

Festeråsen borettslag Her har vi tilvirket og montert 28 skorsteinskledninger i sort aluminium, med båndtekket krans i nedkant av skorstein. Vi har også utført reparasjon av flere sløyser.

BILDER