BJØRNDALSBAKKEN

KONTAKT OSS

Beslag prosjekt på fasader og tak i regi av Byggmester Hitland. Prosjektet består av tre boligblokker med til sammen 54 leiliegheter. Vi har levert og montert byggningsbeslag utført av lakkert aluminium på vinduer, gesimser. Kontraktsum kr 1,2 mill.

BILDER