Kronstad stasjon

23 Apr 2019

Kronstad stasjon

Kronstad Stasjonsbygning – Omtekking med KDN Naturell takstein

Her var vi underentreprenør for Malerfirma K. Nilsen AS

Tekking med KDN naturell takstein, montert takrenner og nedløp i Grøvik ubehandlet aluminium. Vi har også tilvirket og montert nye takhetter i zink.