Fæsteråsen - Skorsteinskledninger

16 Apr 2019

Fæsteråsen - Skorsteinskledninger

Festeråsen borettslag

Her har vi tilvirket og montert 28 skorsteinskledninger i sort aluminium, med båndtekket krans i nedkant av skorstein. Vi har også utført reparasjon av flere sløyser.