Cappes vei - Båndtekket takopplett og Velux vindu

11 Apr 2019

Cappes vei - Båndtekket takopplett og Velux vindu

Her tilvirket og leverte vi komplett takopplett med båndtekking i lakkert aluminium og Velux vindu.

All oppbygging med treverk og konstruksjon +  tillaging ble utført på verkstedet.