Beslag

Vi produserer og leverer bygningsbeslag i alle materialer, for eksempel aluminium, plast belagt stål, kobber og zink, osv. Vi lager fører de fleste standard farger og kan i tillegg levere beslag lakkert i RAL farger.
Her kommer vår moderne maskinpark til sin rett, vi har stor kapasitet til en riktig pris.

Skottrenne

Beslaget benyttes i overgang
mellom vegg og takflate, og
danner en renne som leder
vannet ned mot takrennen eller ut
på taket. Mye brukt på sider av ark
og rekkehus hvor tak sakser
mellom husene

 

Bordaksbeslag

Bordtaks beslag eller skvett
benyttes i overgang mellom tak
og takrenne slik at vann ikke kan
sprute opp og skade lekter og feder.

 

Sløys/ Gradrenne

Gradrenner eller sløys benyttes
der taket møter andre tak flater
som ligger i vinkel mot hverandre.
Mye brukt i overgang mellom tak
på ark og hoved tak.

 

Møne beslag

Mønebeslag benyttes på toppen
av taket ( møne ) samt nedover
valmer

 

Vannbrett/Sålbenk

Sålbenk monteres i underkant av
vindu slik at vann ledes bort fra
vinduet og ut på fasaden.
Vannbrett benyttes i overkant av
vinduet slik at vann ikke kommer
inn i overgang fra fasade og
vindu