Medarbeiderdrevet innovasjon hos Østensen eftf. AS

Østensen startet i 2011 en endringsprosess for å utvikle selskapet i tett samarbeid med alle ansatte.

Våren 2011 ble det utarbeidet langsiktig strategiplan for selskapet med følgende 4 kvalitetsmålsetninger sett i forhold til sin bransje:

  • Best markedsorientert
  • Mest innovative
  • Høyest kvalifiserte
  • Mest seriøse

 

Faste utviklingsmøter har vært gjennomført de siste to årene hvor ledelse og ansatte i selskapet har deltatt. Vi har kalt disse møtene for innovasjonsmøter.

Møtene har vært gjennomført med faglig informasjon om innovasjon og om hvordan trekke med seg sine medarbeidere på en positiv og motiverende måte.

På bakgrunn av dette starter Østensen eftf. AS nå et prosjekt som strekker seg frem til høsten 2015. Målsetninger med prosjektet er å oppnå positiv utvikling og gode resultater gjennom aktiv medvirkning fra alle ansatte.

Prosjektet er økonomisk støttet av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF)

Les mer på: Fellestiltak (HF)

 

Konkret forventes følgende, kortsiktige og langsiktige, resultater av prosjektet:

  • Økt medarbeidertrivsel og redusert turnover
  • Resultatorientert ledelseskultur basert på et godt samarbeidsklima mellom leder og medarbeider
  • Utvikling av nye forretningsområder og prosesser
  • Forbedret lønnsomhet og effektivitet i produksjon
  • Økt effektivitet og lønnsomhet i prosjektgjennomføring
  • Attraktiv arbeidsplass

Prosjektleder og utviklingsansvarlig for prosjektet er Geirmund Kaland fra selskapet Teknisk Forretningsutvikling AS (TEFO) geirmund@tefo.no www.tefo.no